• thumb1

  اطلاعیه مهم ۱۵% شهریه

  دانشجویان عزیز  ضمن تشکر از دانتشجویانی که بموقع نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام کرده اند با توجه به ...

اخبار آموزشی

اخبار مالی

 • اطلاعیه مهم ۱۵% شهریه

  اطلاعیه مهم ۱۵% شهریه

  دانشجویان عزیز  ضمن تشکر از دانتشجویانی که بموقع نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام کرده اند با توجه به اتمام زمان واریز شهریه ۱۵% دانشگاه جامع  خواهشمند است در اسرع ...

  ادامه »
 • متقاضیان وام شهریه تحصیلی

  متقاضیان وام شهریه تحصیلی

اخبار فرهنگی

اخبار پژوهشی و کارآفرینی

بازگشت به بالا